Kto sme?

Ako asi dobre viete sme portál zaoberajúci sa animovaným svetom a všetkým, čo k tomu patrí. Cieľom portálu je popularizovať animáciu akéhokoľvek druhu, zachovať unikátny slovenský a český dabing a v neposlednom rade informovať o aktuálnom dianí na svetovej aj lokálnej animátorskej scéne. V roku 2016 máme 15 000 aktívnych mesačných používateľov, prvé miesto pri vyhľadávaní viacerých hesiel spojených s animáciou cez sieť Google a ambíciu stále sa zlepšovať.

Príbeh projektu?

Úplne začiatky projektu sa datujú niekedy do roku 2010. Ešte ako animaky.com vznikal projekt, ktorý sa v dnešnej dobe vykryštalizoval do súčastnej podoby. Od začiatku bolo ale duchovné posolstvo identické a to priniesť obsah od srdca, priamo do srdca ostatných fanúšikov. Kedže animácia bola pre mňa už od dávnych dôb miestom, kde možno hľadať nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti tak reálne, ako často nemá mladý človek v reálnom živote možnosť zažiť, snažil som sa toto vzrušenie a hlbokú úctu k daným dielam preniesť na web, a teda k ostaným. Portál si prešiel rôznymi fázami, menovite je treba spomenúť adresy animak.org, rozpravky.org až po súčastnú nii.sk. Pýtate sa, čo teda to nii znamená? Tak má viacej významov, niektoré si nechám pre seba ale jedno cestou ako sa na názov pozerať je: NOVUS IMAGINATIO INPRIMIS – čo z latinčiny znamená ,,vzácna predstavivosť nadovšetko”.  

Čo vyznávame?

Vyznávame jednoduchosť, minimalizmus a čistotu v dizajne. Našich maskotom je panda, zväčša v kawaii forme, ale nie je to pravidlom. Našimi farbami sú hlavne čierna a biela, miestami fialová a tyrkysová. Náš vizuálny prejav dopĺňa font OpenSans. Snažíme sa používať stále len tie najmodernejšie postupy a technológie, čo zahŕňa sledovanie súčastných trendov v dizajne aj technológiach. Vždy je cieľom čo najprívetivejšia služba či forma pre používateľa. Vyhradzujeme sa proti otravným a skrytím reklamám, spolupracujeme výhradne s Googlom a bezpečnou AdsSense. Bezpečnosť na stránke je prvoradá, už celý rok je naša komunikácia šifrovaná a zabezpečená.