Podmienky používania

V tejto sekcií sú vysvetlené podmienky používania s ktorými súhlasí každý používateľ tejto webstránky. V prípade, že s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nemáte nárok akokoľvek využívať služby webu nii.sk.

 

Textový obsah

Všetok textový obsah je majetkom uvedených autorom a podlieha ich autorským právam. Užívateľ má právo obsah využiť na neziskové účely ako napríklad prezentácie do škôl. Je zakázané obsah využívať komerčne alebo ho identicky kopírovať na svoje webstránky. Ak máte záujem o špecifické využitie daných textov, kontaktujte prosím daného autora alebo napíšte e-mail so žiadosťou na info@nii.sk.

 

Multimediálny obsah

Všetok multimediálny obsah je majetkom daných autorov ako napr. Pixar, Ghibli, Dream Works, TV Tokyo, Netflix, pein a iní. Autor webu nevlastní autorské práva k daným obrazovým alebo zvukovým stopám (ak nie je uvedené inak) a nijakým spôsobom teda právne nezodpovedá za daný obsah. Žiaden z autorov webu nii.sk taktiež nikdy nevytvoril a nezdieľal nelegálnu kópiu autorského diela. Užívateľ má tento multimediálny obsah právo využívať iba vtedy, ak vlastní k nemu náležité autorské práva daného autora a v prípade, že túto podmienku nespĺňa tak nečiní. Administrátori webu nii.sk nijako nezodpovedajú za obsah voľne šírený internetom.

Pre akékoľvek otázky alebo námietky k multimediálnemu obsahu prosím kontaktujte administrátora na e-mailovej adrese info@nii.sk a v prípade, že ste právoplatným majiteľom autorských práv a niekto vaše dielo nezákonne zdieľa na internete a teda nepriamo aj na webe nii.sk, pošlite zákonný formulár s nárokovaním si autorských práv na kontaktú emailovú adresu. Radi Vašej námietke vyhovieme, ak spĺňa všetky podmienky právoplatnosti.

 

Užívateľský obsah

Všetok užívateľský obsah je majetkom daného autora, ktorý zaň aj patrične zodpovedá. Každý užívateľ, ktorý prispieva svojím komentárom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, rešpektuje pravidlá slušnej komunikácie a vecnej zodpovednosti. Nijakým spôsobom nie je dovolené urážať alebo ponižovať ostatných užívateľov a to za akýchkoľvek okolností. Tiež nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom umiestňovať na webstránku HTTP odkazy na iné adresy v sieti.